+421 915 420 295 +421 915 420 295 | H - P 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Olcsó spray-k - webáruház
0
Kosár
Košík
0 Ft

Menu

Feltételek és feltételek

1 .Általános rendelkezések

 1. Ezek az általános szerződési feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek a következők között létrejött adásvételi szerződésből erednek:

I. Alapvető adatok

Eladó: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava.

ICKO: 51 474 751
ÁFA-SZÁM: 2120731437
HÉA-AZONOSÍTÓ: SK 2120731437
Számlaszám: IBAN: SK32 8330 0000 0025 0142 1355
bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, betét száma: 127247/B

Kapcsolattartási adatok:

tel: +421 915 420 295
e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk
(a továbbiakban: "Eladó")

a

avevő/fogyasztó, amelynek tárgya az Eladó e-kereskedelmi weboldalán történő áruvásárlás és -értékesítés.

Felügyeleti hatóság:

SOI Trencséni Kerületi Felügyelőség
Hurbanova 59, 911 01 Trencsén (Trenčín)
Felügyeleti osztály
tel. 032/640 01 09
fax: 032/640 01 08
e-mail: tn@soi.sk

A panaszok, visszavonások, javaslatok és panaszok címe:

Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trencsén, ID-szám: 51 474 751, e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk.

2. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya kizárólag az adásvételi szerződésben - megrendelésben - kifejezetten megjelölt árucikkek és szolgáltatások (termékek). Az Eladó honlapján szereplő mennyiségek, jellemzők, árak és egyéb adatok kötelező érvényűek.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevőnek szállít:

 • a specifikációnak megfelelő, illetve a típusnál szokásos jellemzőkkel rendelkező, hibamentes terméket,
 • a Szlovák Köztársaságban hatályos szabványoknak, szabályoknak és előírásoknak megfelelő terméket.

A felek megállapodnak abban, hogy a megrendelés Eladónak történő elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elfogadja a jelen általános általános Szerződési Feltételeket és azok feltételeit és rendelkezéseit az e-kereskedelmi weboldalon kötött valamennyi adásvételi szerződésre alkalmazni kell, amelyeket az Eladó által üzemeltetett, amelyek alapján az Eladó az említett weboldalon bemutatott terméket szállítja a Vevőnek (a továbbiakban: "az adásvételi szerződés"), valamint az Eladó és a Vevő közötti minden olyan kapcsolatra, amely különösen az adásvételi szerződés megkötéséből és a termékreklamációból ered.

3. Megrendelés lemondása

A megrendelés Vevő általi lemondása:

 • A Vevőnek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül bármikor, annak kötelező érvényű visszaigazolása előtt lemondani, és a Vevőa vevőnek joga van elállni a szerződéstől, amelynek tárgya a termék szállítása, még az elállási határidő kezdete előtt.
 • Ha az eladó időben és megfelelően tájékoztatta a fogyasztót az elállási jogról a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja ii. alpontja szerint, a fogyasztó a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja ii. alpontja szerint jogosult elállni a szerződéstől. (h) a fogyasztó a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül is jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződéstől.
 • Az eladó a "megrendelésre" történő termékvásárlás esetén felmerült teljesítési jogával élhetmegrendelésre", ha a vevő a termék eladó általi leszállítása előtt eláll a szerződéstől/felmondja a szerződést. A ténylegesen teljesített teljesítés árát a szerződésben megállapított teljes ár alapján arányosan kell kiszámítani.

A megrendelés elállása az eladó részéről:

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben törölje:

 • a megrendelést nem sikerült kötelezően megerősíteni (hibás telefonszám, nem elérhető vevő, a vevő nem válaszol az e-mailekre stb.)

Az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő olyan írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben a szerződés összes feltételétől eltérő feltételekben állapodnak meg.általános Szerződési Feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései az általános szerződési feltételekkel szemben irányadóak.

4. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

 1. Az adásvételi szerződés a vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatának az eladó által az eladónak küldött e-mail üzenet formájában történő kötelező érvényű elfogadásával jön létre.az Eladónak, vagy a Vevő által az Eladó honlapján kitöltött és elküldött űrlap formájában, vagy a Vevő által az Eladónak telefonon leadott megrendelés formájában (a továbbiakban: "Megrendelés").
 2. A Vevő megrendelésének az Eladó általi kötelező érvényű elfogadása a telefonos vagy e-mailes visszaigazolás, illetve a magánüzenetben történő visszaigazolás.üzenetben az Eladó által a Vevőnek küldött, a Vevő előzetes megrendelésének elfogadását követő, a Vevő által a Megrendelés elfogadásáról szóló nyilatkozat, a továbbiakban: "Megrendelés visszaigazolása".
 3. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza annak a terméknek a megnevezését és specifikációját, amelynek értékesítése az adásvételi szerződés tárgyát képezi, a termék árának részleteit és/vagy másegyéb szolgáltatások, a termék szállítási helyének és módjának nevét és adatait, valamint a termék vagy egyéb részletek árát, feltételeit, szállítási módját és időpontját.

5. Az eladó jogai és kötelezettségei

 1. Az Eladó köteles
  1. a terméket a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időpontban a vevőnek átadni, és azt a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon csomagolni vagy szállításra felszerelni. az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján,
  2. biztosítja, hogy a leszállított termék megfeleljen a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályaiban meghatározott kötelezettségeknek,
  3. legkésőbb a termékkel együtt írásban vagy elektronikus formában átadja a Vevőnek a termék átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat.a termék vevője (a termék jellemzőire vonatkozó adatok, összeszerelési, üzemeltetési, használati, karbantartási utasítás, szlovák nyelvű biztonsági figyelmeztetések, elállási nyilatkozat, jótállási jegy/ha a fogyasztó kéri, ill. ha az Eladó a törvényes jótállási időnél hosszabb jótállási időt biztosít/ a termék megvásárlásának igazolása).
 2. Az Eladó jogosult a Vevő által a leszállított termék vételárának megfelelő és időben történő megfizetésére.

6. A vevő jogai és kötelezettségei

 1. A fogyasztó jogosult a szerződéstől tizennégy napon belül írásban, indoklás nélkül elállni (102/2014. sz. törvény, Szt. a fogyasztóvédelemről az áruk eladásakor vagy a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében nyújtott szolgáltatások nyújtásakor) a termék átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számítva. A fogyasztónak a szerződéstől való elállása a szerződést eleve megszünteti.
 2. A fogyasztó
  1. átveszi a megvásárolt vagy megrendelt terméket,
  2. a megállapodás szerinti vételárat, beleértve a termék szállítási költségét is, a megállapodás szerinti határidőn belül kifizeti az eladónak,
  3. a termék átvételét e-mailben, saját aláírásával vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolja.
 3. A fogyasztónak joga van a terméknek a felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban, módon és helyen történő leszállítására.

7. Szállítási feltételek

 1. A termék szállításának módja:

A termék kiszállítása a következő módon lehetséges:

 • futárszolgálattal történő szállítás,
 • személyes átvétel hétköznapokon 9:00-16:00 óra között a Brnianska 2343, 911 05 Trencsén (Trenčín) gyűjtőhelyen.
 1. Ár és fizetés

A termék megrendelésekor és a szállításkor.

 • DPD / GLS /123 futárszolgálat 5 kg-os csomagtömegig bezárólag: 3,49 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal csomag súlya 5,01 kg-tól 10 kg-ig bezárólag: 3,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás: 3,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal 10,01 kg-tól 20 kg-ig bezárólag: 4,50 EUR postaköltség + teljes csomagolási díj
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal 20,01 kg-tól 30 kg-ig terjedő csomagtömeg esetén, beleértve: 4,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás: 4,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal 30,01 kg-tól 56 kg-ig bezárólag: 8,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 84 kg-ig (beleértve): 12,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 84,01 kg-tól 112 kg-ig terjedő csomagok esetén: 17,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 112,01 kg-tól 140 kg-ig bezárólag: 21,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 140,01 kg-tól 168 kg-ig bezárólag: 25,99 EUR postaköltség + csomagolás összesen
 • 123Courier futárszolgálattal 168,01 kg-tól 196 kg-ig terjedő csomagok súlya esetén (beleértve): 30,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás: 30,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 196,01 kg-tól 224 kg-ig bezárólag: 35,29 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • 123Courier futárszolgálattal 224,01 kg-tól 700 kg-ig bezárólag: 43,00 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • 123Courier futárszolgálattal 700,01 kg-tól 1400 kg-ig bezárólag: 86,00 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • Csomagküldő szolgálat csomagok súlya 5 kg-ig bezárólag: 2,49 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • Postai csomagküldéssel 5 kg-tól 14 kg-ig bezárólag:3,59 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • DPD futárszolgálattal csomagfelvétellel 5 kg-ig bezárólag:2,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • DPD pick up futárszolgálattal 5 kg-tól 19 kg-ig terjedő csomagsúly esetén:3,49 EUR postaköltség + csomagolási összeg összesen
 • Személyes átvétel (gyűjtőhely: Brnianska 2343, 911 05 Trencsén), súlykorlátozás nélkül:0,00 EUR

A szállítási ár a Szlovák Köztársaság területén érvényes. Külföldi szállítás esetén a szállítási költséget a Szlovák Köztársaságon kívüli szállítás áráról szóló szerződés alapján egyedileg számoljuk ki.

A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor köteles az Eladónak megfizetni az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát, beleértve az áru szállításának költségeit is (a továbbiakban: vételár) az ún.č.18/1996 Coll. módosított formájában:

 • készpénzben, közvetlenül a futárnak,
 • átutalással az Eladó számlájára,
 • online fizetési kártyával,
 • személyesen készpénzben, hitelkártyával,
 • VIAMO-n keresztül (a címzett 0907 984 566-os telefonszámára.
 1. Amennyiben a Vevő a vételárat átutalással fizeti ki az Eladónak, a fizetés időpontja az a nap, amikor a teljes vételárat jóváírták az Eladó IBAN számláján: SK32 8330 0000 0025 0142 1355, VS: rendelési szám.
 2. A Vevő köteles az Eladónak a megállapított termék vételárát az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételekor megfizetni.
 3. Amennyiben a Vevő az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát az Eladónak kifizeti, a Vevő a termék vételárát a termék átvételekor köteles megfizetni.a Vevő kizárólag a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és a vételár visszatérítését követelni.
 4. Abban az esetben, ha a Vevő a termék átvételekor nem fizeti ki az Eladónak a teljes vételárat, a Felek megállapodnak abban, hogy az Eladónak jogában állaz Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és a Vevőtől a ki nem fizetett termék megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését követelni.
 5. Az Eladó weboldalán feltüntetett termékek árai a fogyasztó megrendelésének elküldésekor érvényesek.
 6. A vételár megfizetettnek tekintendő a teljes vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával, banki átutalással történő fizetés esetén az Eladó számlájára, vagy a futárnak történő készpénzfizetéssel.
 7. Az Eladó fenntartja a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig.
 8. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés alapján kiállított vásárlási bizonylat egyben adóigazolás is.
 9. A termék átvétele a vevő által elvileg csak a teljes kifizetés után lehetséges, hacsak másként nem állapodtak meg.
 10. A termék árához hozzáadódik a termék szállításának költsége a fenti 7.2. pontban meghatározottak szerint.
 11. A termék értékesítése a Vevő igényei és az Eladó e-kereskedelmi weboldalán elhelyezett, az Eladó által bemutatott minták, katalógusok, típuslapok, mintakönyvek alapján történik.
 12. Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában az Eladó köteles a Vevő megrendelését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíteni.
 13. A Vevő a Terméket az Eladónak a Vevő megrendelésének elfogadásában meghatározott módon veszi át.
 14. az Eladó e-kereskedelmi weboldalán található, a termékek jellemzőire, mennyiségére és egyéb adataira vonatkozó adatok kötelező érvényű adatok.
 15. A termék átadásának helye az Eladó megrendelésének elfogadásában meghatározott hely, kivéve, ha a felek az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg.
 16. Az Eladó a terméket a Vevőnek az adásvételi szerződésben a Vevő által megadott címre szállítja. A termék akkor tekintendő leszállítottnak, amikor a terméket a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre szállítják.
 17. Ha az Eladó a terméket a Vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyen szállítja a Vevőnek, a Vevő köteles a terméket személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy a termékethogy a terméket olyan személy vegye át, akit távollétében felhatalmaz az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére, és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Az adásvételi szerződésben megjelölt áru átvételére felhatalmazott harmadik személy köteles az Eladónak bemutatni az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy másolatát, valamint az áru kifizetésének igazolását és egy írásos meghatalmazást. Ha az áru átvételét meg kell ismételni, mert a Vevő nem tartózkodik az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, az összesaz ebből eredő összes költség a Vevőt terheli, különösen az áru újbóli leszállítása az adásvételi szerződésben meghatározott helyen.az árut akkor kell leszállítottnak tekinteni, amikor az árut a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre szállítják, illetve amikor az árut a Vevő fizikailag átveszi. a vevő meghatalmazott képviselője által, vagy az áru átvételének megtagadásakor, amit a szállítónak a szállítási és átadási jegyzőkönyvben jeleznie kell.
 18. Az elszállítás költségei nem szerepelnek az áru vételárában, és az Eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a Vevőnek nyújtani.
 19. Ha a Vevő a kiszállítást követően megvizsgálja a terméket, és megállapítja, hogy a termék hibás, a Vevő köteles ezt a tényt az Eladóval közölni és termékreklamációt benyújtani az Eladóhoz, illetve adott esetben az Eladó nem felel a termék hibájáért. az Eladó értesíti a Termék Vevőjét a Termék hibájáról, az Eladó pedig értesíti a Termék Vevőjét a hibáról.
 20. Ha az Eladó nem teljesíti a szerződést, mert a megrendelt terméket vagy szolgáltatást nem tudja leszállítani, köteles haladéktalanul tájékoztatni aa fogyasztót, és 14 napon belül visszatéríti a termékért fizetett árat vagy az előleget, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó más teljesítésben állapodnak meg. Ha az eladó és a fogyasztó nem állapodnak meg alternatív teljesítésben, az eladó köteles megtéríteni a fogyasztónak a termék vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét. Pótteljesítés esetén az eladó köteles a terméket vagy szolgáltatást a fogyasztónak azonos minőségben és áron átadni.

8. A tulajdonjog megszerzése és a kárveszély átszállása az áruban

A vevő a termék tulajdonjogát csak a termék vételárának teljes kifizetésével szerzi meg.

9. Szerzői jog

A szerzői jogra a módosított 185/2015. sz. szerzői jogi törvény vonatkozik.

10. Az adásvételi szerződéstől való elállás

 1. A Vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a Vásárlási szerződés Art. a 102/2014. sz. törvény 7. § (1) bekezdésének megfelelően. a távollevők között kötött vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről.
 • Az eladó köteles a terméket átvenni és a fogyasztónak legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaszolgáltatni.a termékért fizetett árat, beleértve a fogyasztónak az áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit. A termék visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.
 • A fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:
 1. a szolgáltatás nyújtása, amennyiben a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött.m e hozzájárulásról, a fogyasztó elveszíti a szerződéstől való elállási jogát, ha a szolgáltatás teljes körű teljesítése megtörtént, és ha a szolgáltatás teljes körű teljesítése megtörtént,
 2. olyan áruk értékesítése vagy olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piacnak az eladó által nem befolyásolható ármozgásaitól függ, és amelyek az elállási időszak alatt következhetnek be,
 3. a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áruk értékesítése,
 4. a gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése,
 5. olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után felszakadt,
 6. olyan áruk értékesítése, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal,
 7. olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, amelyek szállítására legkorábban 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,
 8. a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és az egyéb termékek értékesítésére vonatkozó szerződésekre.a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészeken kívüli egyéb árukra, ha azokat az eladónak a fogyasztóhoz tett látogatása során kötik, és a fogyasztó nem rendelte meg előzetesen ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,
 9. a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hangfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,
 10. az időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést, valamint a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítése,
 11. nem szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépkocsi-bérbeadás, vendéglátás vagy szolgáltatásnyújtás, ha nem szálláshely-szolgáltatás céljára történik.szabadidős tevékenységekhez kapcsolódnak, és amelyek keretében az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapított időpontban vagy a megállapított időtartamon belül nyújtja,
 12. a nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalom szolgáltatása, amennyiben a tartalom szolgáltatását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti az elállás jogát.
 1. A vevőnek a szerződéstől írásban kell elállnia. Az adásvételi szerződéstől való elállásban a jelen Általános Szerződési Feltételek előző pontja szerint a vevőnek meg kell adnia a vevő azonosítóját, számát és meg kell adnia a következő adatokattum a megrendelést, a termék pontos specifikációját, a már átvett teljesítés Eladó általi visszaküldésének módját, különösen a számlaszámot és/vagy a postai címet.
 • A fogyasztó köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az árut az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az árut személyesen vagy az eladó által meghatalmazott személy útján kívánja átvenni. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján fuvarozásra átadták.
 1. Az Eladó a szerződés érvényes elállása esetén köteles megtéríteni a Vevőnek a vételárat, beleértve a Vevőnek az áru megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségeit is.m a termékre vonatkozóan, ha a Vevő a termékkel együtt írásban igazolja az Eladónak a termék megrendelésével kapcsolatban a Vevőnél felmerült költségeket.
 2. A termék megrendelésével kapcsolatban a Vevőnél felmerült költségeknek minősülnek a megrendelés leadásának költségei, különösen annak a telefonhívásnak a költségei, amellyel a Vevő javaslatot tett a vásárlás megkötésére.vagy a Vevőnek az Eladó weboldalához való kapcsolódásának költségei, amelynek során a Vevő kitöltötte és elküldte a weboldalon található megrendelőlapot, vagy megírta és elküldte az árut megrendelő e-mailt.

11. Záró rendelkezések

 1. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának írásbeli bejelentési kötelezettségét az Eladó e-kereskedelmi weboldalán történő elhelyezéssel teljesíti.
 2. Ha az adásvételi szerződés írásban jön létre, minden módosításnak írásban kell történnie.
 3. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra az alábbi törvények és rendeletek vonatkozó rendelkezései vonatkoznak
  1. A 102/2014. sz. a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről
  2. A 22/2004 sz. törvény (Coll. az elektronikus kereskedelemről, valamint a 128/2002. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény. (módosított),
  3. A 250/2007. sz. törvény (Coll.) 372/1990 sz. törvény a bűncselekményekről (módosított),
  4. A 40/1964. sz. törvény (Coll.). Polgári Törvénykönyv (módosított).
 5. A jelen általános szerződési feltételek a vevőre nézve az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 6. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, viseli a terméknek az eladóhoz történő visszaküldésének költségeit az Art. 3. §-a szerint, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor a postai úton jellegénél fogva nem visszaküldhető termék visszaküldésének költségeit is viseli.
 7. Másodlagosan a vevő köteles megfizetni az eladónak a ténylegesen nyújtott teljesítés árát a 10. § (1) bek. szerint. 5. §-ának (5) bekezdése szerint, ha a fogyasztó a szolgáltatási szerződéstől azt követően áll el, hogy az eladó a törvény 4. §-ának (6) bekezdése szerinti kifejezett beleegyezését adta.
 8. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a 250/2007. sz. törvény értelmében vett magatartási kódexek. a fogyasztóvédelemről szóló, módosított rendelet értelmében.
 9. A szerződés időtartama - a jótállási idő alatt a szerződés felmondásának feltételei a fentiekben szerepelnek.
 10. A felmerülő vitás kérdések esetleges megoldása bíróságon kívül is megoldható közös megegyezéssel.
 11. A szerződés tárgyának tulajdonjoga csak a szerződésben meghatározott valamennyi fizetés megfizetése után száll át a vevőre.
 12. Az Eladónak joga van kártérítésre (a Polgári Törvénykönyv 420. és azt követő §-ai szerint), ha a Vevő olyan terméket rendelt, amelyet nem ellenőrzött, illetve. a vevő nem állt el a szerződéstől, és ezzel egyidejűleg nem vette át a terméket a fuvarozótól, vagy az Eladó felhívását követően, személyes átvétel esetén a megadott átvételi határidőn belül nem vette át a terméket. Ezzel a Vevő megszegte azt a kötelezettségét, amely szerint a Vevő köteles a megrendelt árut átvenni.
 13. A kártérítés összegének meghatározásakor a fent említett bob szerint az eladóa termék elküldése esetén figyelembe veszi különösen a szállítási költségeket és a kapcsolódó díjakat, a termék elküldésénekcsomagolással, szállítással és a megrendelés adminisztrációjával kapcsolatos költségeket, valamint minden olyan egyéb költséget, amelyet a szóban forgó megrendelés teljesítése során felmerültek, továbbá jogosult az elmaradt haszonért is díjat felszámítani.
 14. Az Eladó jogosult arra is, hogy a kártérítésre való jogosultságot ne, vagy csak részben érvényesítse.

A fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó utasítások

 1. Elállási jog.
 • Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.
 • Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap elteltével jár le.
 • Az elállási jog gyakorlása során kérjük, hogy egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson bennünket a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről a kontakt@lacnepostreky.sk címre küldött levélben
 • Ehhez használhatja a Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, ID No. 51 474 751, vagy a https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf címen elérhető elállási nyilatkozat mintáját
 • Az elállási határidő megmarad, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést.
 1. Az elállás következményei.
 • A szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük az Ön által a szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes kifizetést, különösen a vételárat, beleértve az áru Önnek történő kiszállításának költségét is.
 • A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek, amikor a szerződéstől való elállásról szóló értesítését kézhez kaptuk. Visszatérítésük az Ön által használt fizetési móddal történik, kivéve, ha Ön kifejezetten más fizetési módhoz járult hozzá, minden további költség nélkül.
 1. Ha kívánja, kitöltheti és visszaküldheti az elállási nyilatkozat mintáját vagy bármely más egyértelmű elállási nyilatkozatot elektronikusan a weboldalunkon keresztül: https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf.Ha ezzel a lehetőséggel él, akkor az elállási nyilatkozatának kézhezvételét haladéktalanul visszaigazoljuk tartós adathordozón (pl. e-mailben).
 • A határidő betartottnak minősül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket.
  Ön csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely a termék jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükségesől eltérő módon történő kezeléséből adódik.
 1. A jelen tájékoztatóban szereplő információk a távollevők között vagy a helyszínen kívül kötött szerződés szerves részét képezik.eladó telephelyén, és csak mindkét fél kifejezett beleegyezésével módosítható.
 2. A megrendelés leadásával és a "fizetési kötelezettséggel történő megrendelés" gomb megnyomásával a Vevő kifejezetten megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.
 3. A távollevők között kötött szerződés megkötését követően azonnal, de legkésőbb a termék leszállításával együtt az Eladó tartós adathordozón visszaigazolást ad a Fogyasztónak a szerződés megkötéséről.

A visszaigazolásnak tartalmaznia kell:

 • a törvény 3. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi információt, kivéve, ha az eladó ezeket az információkat már a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta.
 1. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya a termék szállítása.
 2. A vevő az elállási jogát a 7. § (1) bekezdése szerint gyakorolhatja. 1. §-a szerinti elállási jogát az eladóval szemben papír alapon vagy más tartós adathordozón történő feljegyzés formájában gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték, az elállási jogot a következők útján gyakorolhatjaa fogyasztó elállási jogának gyakorlásához elegendő a fogyasztó bármely olyan, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozata, amelyben kifejezi, hogy el kíván állni a szerződéstől.
 • A fogyasztó használhatja az eladó által átadott elállási formanyomtatványt.
 1. Az elállási határidő betartottnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a törvény 7. cikkének (1) bekezdésében említett határidő utolsó napján elküldik az eladónak.
 2. Az elállási jog gyakorlásának bizonyítása a vevőt terheli.

az eladó kötelezettségei elállás esetén

 1. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következőkett a vevőnek a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést; ez nem érinti a 8. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. 5.törvény rendelkezéseinek sérelme nélkül.
 2. Az eladó köteles az (1) bekezdésben említett kifizetéseket a vevőnek ugyanolyan módon visszautalni, mint amilyen módon a fogyasztó a fizetését teljesítette. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, feltéve, hogy ezzel kapcsolatban a vevőt nem terhelik további költségek.
 3. Az Eladó nem köteles a vevőnek a többletköltségeket megtéríteni, ha a vevő kifejezetten más szállítási módtól eltérő, az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot. Többletköltség alatt a Vevő által választott szállítási mód és az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbözetet kell érteni.
 4. A termék adásvételi szerződésétől való elállás esetén az eladó nem köteles a vevőnek az (1) bekezdésben említett kifizetéseket visszatéríteni, mielőtt a terméket a vevőnek leszállítják. vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket visszaküldte az eladónak, kivéve, ha az eladó javasolja a termék személyes átvételét vagy az eladó által felhatalmazott személy útján történő átvételét.

a fogyasztó kötelezettségei és jogai az elálláskor

 1. A fogyasztónak az elállás időpontjától számított 14 napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia az árut az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az áru személyes átvételét vagy az eladó által meghatalmazott személy útján történő átvételét javasolja. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján fuvarozásra átadták.
 2. A szerződéstől való elállás esetén a vevő csak a terméknek az eladóhoz vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy azokat maga viseli, vagy ha nem teljesítette a törvény 3. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.
 3. A vevő csak a terméknek a termék tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükségesnél nagyobb mértékű kezeléséből eredő értékcsökkenésért felel. A vevő nem felel a termék értékcsökkenéséért, ha az eladó elmulasztotta a fogyasztó elállási jogára vonatkozó, a törvény 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségét.

Pozsonyban, 20.12.2022. 20-án

1. számú melléklet

Az elállási nyilatkozatot itt töltheti le>>