0915 / 420 295 0915 / 420 295 | H - P 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Olcsó spray-k - webáruház
0
Kosár
Košík
0 Ft

Menu

Feltételek és feltételek

1 .Általános rendelkezések

 1. Ezek az általános szerződési feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek a következők között létrejött adásvételi szerződésből erednek:

I. Alapvető információk

Eladó: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava.

ICKO: 51 474 751
hÉA-SZÁM: 2120731437
aDÓSZÁM: SK 2120731437
számlaszám: IBAN: SK32 8330 0000 0025 0142 1355
bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, betét száma: 127247/B

Kapcsolattartási adatok:

tel: +421 915 420 295
e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk
(a továbbiakban: "Eladó")

a

avevő/fogyasztó, amelynek tárgya az Eladó e-kereskedelmi weboldalán történő áruvásárlás és -értékesítés.

Felügyeleti hatóság:

SOI Trencséni Járási Felügyelőség
hurbanova 59, 911 01 Trencsén (Trenčín)
felügyeleti osztály
tel. 032/640 01 09
fax: 032/640 01 08
e-mail: tn@soi.sk

A panaszok, visszavonások, javaslatok és panaszok címe:

Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trencsén, ID-szám: 51 474 751, e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk.

2. A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát kizárólag az adásvételi szerződésben - megrendelésben - kifejezetten megjelölt árucikkek és szolgáltatások (termékek) képezik. Az Eladó honlapján szereplő mennyiségek, jellemzők, árak és egyéb adatok kötelező érvényű adatok.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevőnek szállít:

 • a specifikációnak megfelelő, illetve a típusnál szokásos jellemzőkkel rendelkező, hibamentes terméket,
 • a Szlovák Köztársaságban hatályos szabványoknak, szabályoknak és előírásoknak megfelelő terméket.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a megrendelés Eladónak történő elküldésével megerősíti, hogy elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek és azok feltételei az Eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon kötött valamennyi adásvételi szerződésre, amely alapján az Eladó a weboldalon bemutatott terméket a Vevőnek szállítja (a továbbiakban: adásvételi szerződés), valamint az Eladó és a Vevő közötti valamennyi, különösen az adásvételi szerződés megkötéséből és a termék reklamációjából eredő kapcsolatra vonatkoznak.

3. Megrendelés lemondása

A megrendelés Vevő általi lemondása:

 • A Vevőnek joga van a megrendelést indoklás nélkül bármikor, annak kötelező érvényű visszaigazolása előtt lemondani, és a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, amelynek tárgya a termék leszállítása, még az elállási határidő kezdete előtt is.
 • Ha az eladó a fogyasztót időben és megfelelően tájékoztatta a 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti elállási jogáról, a fogyasztó a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül is jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződéstől.
 • Az Eladó a "megrendelésre/megrendelésre készült" termék vásárlása esetén élhet a teljesítésért járó kártérítési jogával, ha a Vevő a szerződéstől eláll/eláll a szerződéstől, mielőtt az Eladó a terméket leszállítja. A tényleges teljesítésért járó árat a szerződésben megállapított teljes ár alapján arányosan kell kiszámítani.

A megrendelés elállása az eladó részéről:

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben törölje:

 • a megrendelést nem sikerült kötelezően megerősíteni (hibás telefonszám, nem elérhető vevő, a vevő nem válaszol az e-mailekre stb.)

Az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Amennyiben az Eladó és a Vevő írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései az Általános Szerződési Feltételekkel szemben irányadóak.

4. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

 1. Az adásvételi szerződés az Eladó által a Vevő által az Eladónak küldött e-mail üzenet formájában, vagy a Vevő által az Eladó honlapján kitöltött és elküldött űrlap formájában, vagy a Vevő által az Eladónak adott telefonos megrendelés formájában (a továbbiakban: "Megrendelés") a Vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatának az Eladó által történő kötelező érvényű elfogadásával jön létre.
 2. A Vevő megrendelésének az Eladó általi kötelező érvényű elfogadása az Eladó által a Vevőnek küldött telefonos vagy e-mailes visszaigazolás vagy az Eladó által a Vevőnek küldött magánüzenetben történő visszaigazolás a megrendelés elfogadásáról a Vevő előzetes elfogadását követően, a továbbiakban: "Megrendelés visszaigazolása".
 3. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza annak a terméknek a megnevezését és specifikációját, amelynek értékesítése az adásvételi szerződés tárgyát képezi, a termék és/vagy egyéb szolgáltatások árának részleteit, a termék szállítási helyének és módjának nevét és részleteit, valamint a termék árának, feltételeinek, szállítási módjának és időpontjának részleteit, illetve adott esetben egyéb részleteket.

5. Az eladó jogai és kötelezettségei

 1. Az Eladó köteles
  1. a terméket a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időpontban átadja a vevőnek, és azt a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolja vagy szállításra felszereli. az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján,
  2. biztosítja, hogy a leszállított termék megfeleljen a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályaiban meghatározott kötelezettségeknek,
  3. legkésőbb a termékkel együtt írásban vagy elektronikus formában átadja a vevőnek a termék átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot és a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (a termék jellemzőire vonatkozó adatok, összeszerelési, üzemeltetési, használati, karbantartási utasítások, szlovák nyelvű biztonsági figyelmeztetések, elállási nyilatkozat, jótállási jegy/ha a fogyasztó kéri, vagy ha az eladó a törvényes jótállási időnél hosszabb jótállási időt biztosít/bizonylat a termék megvásárlásáról).
 2. Az Eladó jogosult a Vevő által a leszállított termék vételárának megfelelő és időben történő megfizetésére.

6. A vevő jogai és kötelezettségei

 1. A fogyasztó a termék átvételétől vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül, írásban jogosult elállni a szerződéstől (102/2014. sz. törvény a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől). A fogyasztónak a szerződéstől való elállása a szerződéstől a kezdetektől fogva megszünteti.
 2. A fogyasztó
  1. átveszi a megvásárolt vagy megrendelt terméket,
  2. a megállapodás szerinti vételárat, beleértve a termék szállítási költségét is, a megállapodás szerinti határidőn belül kifizeti az eladónak,
  3. a termék átvételét e-mailben, saját aláírásával vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolja.
 3. A fogyasztónak joga van a terméknek a felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban, módon és helyen történő leszállítására.

7. Szállítási feltételek

 1. A termék szállításának módja:

A termék kiszállítása a következő módon lehetséges:

 • futárszolgálattal történő szállítás,
 • személyes átvétel hétköznapokon 9:00-16:00 óra között a Brnianska 2343, 911 05 Trencsén (Trenčín) gyűjtőhelyen.
 1. Ár és fizetés

A termék megrendelésekor és a szállításkor.

 • DPD / GLS /123 futárszolgálat 5 kg-os csomagtömegig bezárólag: 3,49 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal csomag súlya 5,01 kg-tól 10 kg-ig bezárólag: 3,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás: 3,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal 10,01 kg-tól 20 kg-ig bezárólag: 4,50 EUR postaköltség + teljes csomagolási díj
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal 20,01 kg-tól 30 kg-ig terjedő csomagtömeg esetén, beleértve: 4,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás: 4,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • DPD / GLS /123 futárszolgálattal 30,01 kg-tól 56 kg-ig bezárólag: 8,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 84 kg-ig (beleértve): 12,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 84,01 kg-tól 112 kg-ig terjedő csomagok esetén: 17,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 112,01 kg-tól 140 kg-ig bezárólag: 21,99 EUR teljes postaköltség + csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 140,01 kg-tól 168 kg-ig bezárólag: 25,99 EUR postaköltség + csomagolás összesen
 • 123Courier futárszolgálattal 168,01 kg-tól 196 kg-ig terjedő csomagok súlya esetén (beleértve): 30,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás: 30,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • 123Courier futárszolgálattal 196,01 kg-tól 224 kg-ig bezárólag: 35,29 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • 123Courier futárszolgálattal 224,01 kg-tól 700 kg-ig bezárólag: 43,00 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • 123Courier futárszolgálattal 700,01 kg-tól 1400 kg-ig bezárólag: 86,00 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • Csomagküldő szolgálat csomagok súlya 5 kg-ig bezárólag: 2,49 EUR postaköltség + csomagolási díj összesen
 • Postai csomagküldéssel 5 kg-tól 14 kg-ig bezárólag:3,59 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • DPD futárszolgálattal csomagfelvétellel 5 kg-ig bezárólag:2,99 EUR postaköltség + teljes csomagolás
 • DPD pick up futárszolgálattal 5 kg-tól 19 kg-ig terjedő csomagsúly esetén:3,49 EUR postaköltség + csomagolási összeg összesen
 • Személyes átvétel (gyűjtőhely: Brnianska 2343, 911 05 Trencsén), súlykorlátozás nélkül:0,00 EUR

A szállítási ár a Szlovák Köztársaság területén belül érvényes. Külföldi szállítás esetén a szállítási költséget a Szlovák Köztársaság területén kívüli szállítás áráról szóló szerződés alapján egyedileg számoljuk ki.

A Vevő köteles az Eladónak az adásvételi szerződés megkötésekor az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát, beleértve az áru szállítási költségét is (a továbbiakban: vételár) a 18/1996 sz. törvényerejű rendelet szerint a hatályos szövegezésben a következő formában megfizetni:

 • készpénzben, közvetlenül a futárnak,
 • átutalással az Eladó számlájára,
 • online fizetési kártyával,
 • személyesen készpénzben, hitelkártyával,
 • vIAMO-n keresztül (a címzett 0907 984 566-os telefonszámára.
 1. Amennyiben a Vevő a vételárat átutalással fizeti ki az Eladónak, a fizetés időpontja az a nap, amikor a teljes vételárat jóváírták az Eladó számláján IBAN: SK32 8330 0000 0025 0142 1355, VS: rendelésszám.
 2. A Vevő köteles az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételekor az Eladónak megfizetni a megállapodás szerinti termék vételárát.
 3. Amennyiben a Vevő az Eladónak kifizeti az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát, a Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és a vételár visszatérítését kizárólag a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint követelni.
 4. Abban az esetben, ha a Vevő a termék átvételekor nem fizeti ki az Eladónak a teljes vételárat, a Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és a Vevővel szemben kártérítést követelni a ki nem fizetett termék megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségekért.
 5. Az Eladó weboldalán feltüntetett termékek árai a fogyasztó megrendelésének elküldésekor érvényesek.
 6. A vételár megfizetettnek tekintendő a teljes vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával, az Eladó számlájára történő banki átutalással történő fizetés esetén, vagy a futárnak történő készpénzfizetéssel.
 7. Az Eladó fenntartja a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig.
 8. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés alapján kiállított vásárlási bizonylat egyben adóigazolás is.
 9. A termék átvétele a vevő által elvileg csak a teljes kifizetés után lehetséges, hacsak másként nem állapodtak meg.
 10. A termék árához hozzáadódik a termék szállításának költsége a fenti 7.2. pontban meghatározottak szerint.
 11. A termék értékesítése a Vevő igényei és az Eladó e-kereskedelmi weboldalán elhelyezett, az Eladó által bemutatott minták, katalógusok, típuslapok, mintakönyvek alapján történik.
 12. Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában az Eladó köteles a Vevő megrendelését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíteni.
 13. A Vevő a Terméket az Eladónak a Vevő megrendelésének elfogadásában meghatározott módon veszi át.
 14. az Eladó e-kereskedelmi weboldalán található, a termékek jellemzőire, mennyiségére és egyéb adataira vonatkozó adatok kötelező érvényű adatok.
 15. A termék átadásának helye az Eladó megrendelésének elfogadásában meghatározott hely, kivéve, ha a felek az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg.
 16. Az Eladó a terméket a Vevő által az adásvételi szerződésben megadott címre szállítja a Vevőnek. A termék akkor tekinthető leszállítottnak, ha a terméket a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre szállítják.
 17. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím
 18. Az elszállítás költségei nem szerepelnek az áru vételárában, és az Eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a Vevőnek nyújtani.
 19. Ha a Vevő a kiszállítás után megvizsgálja a terméket, és megállapítja, hogy a termék hibás, a Vevő köteles erről a tényről értesíteni az Eladót, és termékreklamációt benyújtani az Eladóhoz, vagy elállni az Eladóval kötött szerződéstől.
 20. Ha az eladó nem teljesíti a szerződést, mert nem tudja a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítani, erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztót, és 14 napon belül vissza kell térítenie a termékért fizetett árat vagy az előleget, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó más teljesítésben állapodnak meg. Ha az eladó és a fogyasztó nem állapodnak meg más teljesítésben, az eladó köteles megtéríteni a fogyasztónak a termék vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét. Másik teljesítés esetén az eladó köteles a terméket vagy szolgáltatást a fogyasztónak azonos minőségben és áron leszállítani.

8. A tulajdonjog megszerzése és a kárveszély átszállása az áruban

A vevő a termék tulajdonjogát csak a termék vételárának teljes kifizetésével szerzi meg.

9. Szerzői jog

A szerzői jogra a módosított 185/2015. sz. szerzői jogi törvény vonatkozik.

10. Az adásvételi szerződéstől való elállás

 1. A vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. törvény 7. § (1) bekezdésének megfelelően.
 • Az eladó köteles a terméket átvenni és legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül a termékért fizetett árat, beleértve a fogyasztónak az áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit is, a fogyasztónak visszajuttatni. A termék visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik. A termék visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.
 • A fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:
 1. szolgáltatás nyújtása, amennyiben a szolgáltatás nyújtását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezése elveszíti a szerződéstől való elállási jogát, ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént, és amennyiben a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,
 2. olyan áruk értékesítése vagy olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt következhetnek be,
 3. a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áruk értékesítése,
 4. a gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése,
 5. olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után felszakadt,
 6. olyan áruk értékesítése, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal,
 7. olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, amelyek szállítására legkorábban 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,
 8. a fogyasztó által kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő áruk eladására vonatkozó szerződésekre, ha azokat az eladó által a fogyasztóhoz tett látogatás során kötik, és a fogyasztó nem rendelte meg előzetesen az említett szolgáltatásokat vagy árukat,
 9. a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hangfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,
 10. az időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést, valamint a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítése,
 11. nem szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépkocsi-bérbeadás, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amelynek keretében az eladó vállalja, hogy az említett szolgáltatásokat egy meghatározott időpontban vagy határidőn belül nyújtja,
 12. nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalom szolgáltatása, amennyiben az ilyen tartalom szolgáltatását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállás jogát.
 1. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban kell megtennie. Az adásvételi szerződéstől való elállásban a jelen Általános Szerződési Feltételek előző bekezdése alapján a vevőnek meg kell adnia a vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, a termék pontos specifikációját, a már átvett teljesítés eladó általi visszaküldésének módját, különösen a számlaszámot és/vagy a postai címet.
 • A fogyasztó köteles az árut legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az áru személyes vagy az eladó által felhatalmazott személy általi átvételét javasolja. Az első mondatban említett határidő betartottnak minősül, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján adták át szállításra.
 1. Az Eladó a szerződéstől való érvényes elállás esetén visszatéríti a Vevőnek a vételárat, beleértve a Vevőnek a termék megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségeit, feltéve, hogy a Vevő a termékkel együtt írásban igazolja az Eladónak a Vevőnek a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit.
 2. A Vevőnél a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeknek minősülnek a megrendelés leadásának költségei, különösen annak a telefonhívásnak a költségei, amellyel a Vevő javaslatot tett az adásvételi szerződés megkötésére, vagy a Vevőnek az Eladó weboldalához való kapcsolódásának költségei, amelynek során a Vevő kitöltötte és elküldte a weboldalon a megrendelőlapot, vagy megírta és elküldte az árubeszerzést tartalmazó e-mailt.

11. Záró rendelkezések

 1. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának írásbeli bejelentési kötelezettségét az Eladó e-kereskedelmi weboldalán történő elhelyezéssel teljesíti.
 2. Ha az adásvételi szerződés írásban jön létre, minden módosításnak írásban kell történnie.
 3. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra az alábbi törvények és rendeletek vonatkozó rendelkezései vonatkoznak
  1. A távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. törvény
  2. Az elektronikus kereskedelemről és a (módosított) 128/2002 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvény,
  3. A fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács bűncselekményeiről szóló 372/1990. sz. törvény módosításáról szóló 250/2007. sz. törvény (módosított),
  4. A 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (módosított).
 5. A jelen általános szerződési feltételek a vevőre nézve az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 6. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a törvény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében viseli a terméknek az eladóhoz való visszaküldésének költségeit, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor a termék visszaküldésének költségeit is, ha a termék jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton.
 7. Másodlagosan a vevő köteles az eladónak a törvény 10. cikkének (5) bekezdése szerint nyújtott tényleges teljesítés ellenértékét megfizetni, ha a fogyasztó a szolgáltatási szerződéstől azt követően áll el, hogy az eladónak a törvény 4. cikkének (6) bekezdése szerinti kifejezett hozzájárulását adta.
 8. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a fogyasztóvédelemről szóló módosított 250/2007. sz. törvény értelmében vett magatartási kódexek.
 9. A szerződés időtartama - a jótállási idő alatt a szerződés felmondásának feltételei a fentiekben szerepelnek.
 10. A felmerülő vitás kérdések esetleges megoldása bíróságon kívül is megoldható közös megegyezéssel.
 11. A szerződés tárgyának tulajdonjoga csak a szerződésben meghatározott valamennyi fizetés megfizetése után száll át a vevőre.
 12. Az Eladót kártérítési igény illeti meg (a Polgári Törvénykönyv 420. és azt követő §-ai szerint), ha a Vevő olyan terméket rendelt, amelyet nem újított meg, vagy nem állt el a szerződéstől, és ezzel egyidejűleg nem vette át a terméket a fuvarozótól, vagy személyes átvétel esetén az Eladó felhívását követő meghatározott határidőn belül nem vette át az árut. Ezzel a Vevő megszegte a kötelezettségét, amely szerint a Vevő köteles a megrendelt árut átvenni.
 13. A kártérítés összegének meghatározásakor a fent említett bob szerint az eladó figyelembe veszi különösen a termék elküldése esetén a szállítási költségeket és a kapcsolódó díjakat, a csomagolással, a szállítással és a megrendelés adminisztrációjával kapcsolatos költségeket, valamint minden egyéb költséget, amely a szóban forgó megrendelés végrehajtása során felmerült, és egyúttal jogosult az elmaradt hasznot is felszámítani.
 14. Az Eladó jogosult továbbá arra is, hogy a kártérítést ne, vagy csak részben követelje.

 

A fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó utasítások

 1. Elállási jog.
 • Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.
 • Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap elteltével jár le.
 • Az elállási jog gyakorlása során kérjük, hogy egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson bennünket a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről a kontakt@lacnepostreky.sk címre küldött levélben
 • Ehhez használhatja a Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, ID No. 51 474 751, vagy a https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf címen elérhető elállási nyilatkozat mintáját
 • Az elállási határidő megmarad, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést.
 1. Az elállás következményei.
 • A szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük az Ön által a szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes kifizetést, különösen a vételárat, beleértve az áru Önnek történő kiszállításának költségét is.
 • A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a szerződéstől való elállásról szóló értesítését kézhez kaptuk, visszatérítjük Önnek. A visszatérítés az Ön által használt fizetési móddal megegyező módon történik, kivéve, ha Ön kifejezetten más fizetési módban állapodott meg, és minden további költség felszámítása nélkül.
 1. Ha kívánja, elektronikus úton is kitöltheti és elküldheti az elállási nyilatkozat mintáját vagy bármely más egyértelmű elállási nyilatkozatot a következő weboldalunkon keresztül: https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf.Ha ezzel a lehetőséggel él, akkor az elállás kézhezvételét haladéktalanul visszaigazoljuk tartós adathordozón (pl. e-mailben).
 • A határidő betartottnak minősül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket.
  ön csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely a termék jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükségesől eltérő módon történő kezeléséből adódik.
 1. A jelen utasításban szereplő információk az eladó által kötött távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés szerves részét képezik, és csak mindkét fél kifejezett beleegyezésével módosíthatók.
 2. A megrendelés elküldésével és a "fizetési kötelezettséggel történő megrendelés" gomb megnyomásával a Vevő kifejezetten megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés magában foglalja az ár megfizetésének kötelezettségét.
 3. A távollevők között kötött szerződés megkötését követően azonnal, de legkésőbb a termék átadásával együtt az Eladó tartós adathordozón visszaigazolást ad a Fogyasztónak a szerződés megkötéséről.

A visszaigazolásnak tartalmaznia kell:

 • a törvény 3. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi információt, kivéve, ha az eladó ezeket az információkat már a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta.
 1. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya a termék szállítása.
 2. A vevő a törvény 7. cikkének (1) bekezdése szerinti elállási jogát az eladóval szemben papír alapon vagy más tartós adathordozón rögzített formában gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték, a fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához elegendő a fogyasztónak a szerződéstől való elállási szándékát kifejező, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozata.
 • A fogyasztó az eladó által átadott elállási nyilatkozatot használhatja.
 1. Az elállási határidő betartottnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a törvény 7. cikkének (1) bekezdésében említett határidő utolsó napján elküldik az eladónak.
 2. Az elállási jog gyakorlásának bizonyítása a vevőt terheli.

az eladó kötelezettségei elállás esetén

 1. Az Eladó köteles a Vevőnek haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevőtől a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést visszafizetni; ez nem érinti a törvény 8. § (5) bekezdésében foglaltakat.
 2. Az Eladó köteles az (1) bekezdésben említett kifizetéseket a fogyasztó által használt fizetési móddal megegyező módon visszautalni a Vevőnek, a Vevő azon jogának sérelme nélkül, hogy az Eladóval más fizetési módban állapodjon meg, feltéve, hogy ezzel kapcsolatban a Vevőre nem rónak ki további költségeket.
 3. Az Eladó nem köteles többletköltséget fizetni a Vevőnek, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. Többletköltség alatt a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbséget kell érteni.
 4. A termék adásvételi szerződésétől való elállás esetén az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek az (1) bekezdésben említett kifizetéseket, amíg a terméket a vevőnek át nem adták, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó a termék személyes átvételét javasolja, vagy az eladó által a terméknek a vevőtől való átvételére felhatalmazott személy útján.

a fogyasztó kötelezettségei és jogai az elálláskor

 1. A fogyasztó az elállás időpontjától számított 14 napon belül köteles az árut visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az árut személyesen vagy az eladó által felhatalmazott személy útján kívánja átvenni. Az első mondat szerinti határidő betartottnak tekintendő, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján adták át szállításra.
 2. A szerződéstől való elállás esetén a vevő csak a terméknek az eladóhoz vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy maga viseli ezeket a költségeket, vagy ha nem teljesítette a törvény 3. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.
 3. A vevő csak a termék olyan kezeléséből eredő értékcsökkenésért felel, amely meghaladja a termék tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelést. A vevő nem felel a termék értékcsökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztónak a törvény 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti elállási jogáról való tájékoztatási kötelezettségét.

 

Pozsonyban, 20.12.2022. 20.12

1. számú melléklet

Az elállási nyilatkozatot itt töltheti le>>

Ezt elküldhetjük látogatóink adatainak elemzésére, webhelyünk fejlesztésére, személyre szabott tartalom megjelenítésére és nagyszerű webhely-élmény biztosítására. Ha többet szeretne tudni az általunk használt cookies, nyissa meg a beállításokat.