+421 915 420 295 +421 915 420 295 | H - P 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Olcsó spray-k - webáruház
0
Kosár
Košík
0 Ft

Menu
Ezért 50 wgEzért 50 wg
Ezért 50 wgEzért 50 wg
*****

Ezért 50 wg

Zato 50 WG (Magnicur Core) gombaölő szer az almafák varasodás és lisztharmat elleni védelmére, valamint a szőlő lisztharmat, peronoszpóra és fehérrothadás elleni védelmére.

a címről 1 620 Ft
 db

Készleten változatonként

A termék jellemzői

Permetező gombaölő szer diszpergálható, vízben oldódó granulátum formájában az almafák varasodás és lisztharmat elleni védelmére, valamint a szőlő lisztharmat, peronoszpóra és fehérrothadás elleni védelmére.

hatóanyag

Trifloxistrobin - 500 g

A termék hatása

A Zato 50 WG (Magnicur Core) a strobilurin csoportba tartozó gombaölő szer. A terméket a kórokozók széles skálája elleni hosszan tartó hatékonyság jellemzi. Eredeti, úgynevezett mezosztémikus módon fejti ki hatását. Ezt a trifloxistrobin hatóanyag kivételes képessége jellemzi, hogy szilárdan kötődik a növényi szövetek felszínén lévő viaszréteghez. A gőzmozgás hatására a termék továbbterjed és lerakódik a növény felületén. A trifloxistrobin kisebb, de biológiailag mégis aktív mennyiségei behatolnak a növényi szövetekbe és transzlaminárisan hatnak. Az érrendszeren keresztül csak nagyon kis mértékben terjed. A trifloxistrobin különösen hatékony a gombaspórák csírázásának és a micélium növekedésének megakadályozásában a növény felületén. Gátolja a kórokozók fejlődését a növényi szövetek felszíni rétegeiben is. Biokémiai hatásmechanizmusa a kórokozók sejtes mitokondriumaiban az elektronátvitel blokkolása. A trifloxistrobint az jellemzi, hogy rendkívüli módon képes stabil, időjárásálló réteget képezni a növények, levelek és gyümölcsök felületén.

 • A hatóanyag lerakódása a növény felszínén - TARTÓS VÉDELEM. a hatóanyag egy része a viaszos rétegben rakódik le. Ez a folyamat a felhordás után azonnal lezajlik, és teljesen független a páratartalomtól és a környezeti hőmérséklettől. Az így lerakódott hatóanyag hatékonyan védi a növényt a fertőzések ellen, ugyanakkor a termék tartósan védett a csapadék általi kimosódással szemben.
 • A HATÓANYAG HOSSZÚ TÁVÚ FELSZABADULÁSA - VÉDELEM BELÜLRŐL. A levél felületén és a viaszrétegben lerakódott termékmennyiségből egy bizonyos rész folyamatosan behatol a belső gyomnövényekbe. Transzlaminárisan átjut a levél másik, nem érintett oldalára, ahol ezek a növényi részek szintén hatékony védelmet kapnak a fertőzéssel szemben.
 • ÚJRAELOSZTÁS A PÁROLGÁS RÉVÉN - VÉDELEM KÍVÜLRŐL. A felszíni rétegből a lerakódott hatóanyag folyamatosan párolog, és a növény szomszédos részeibe jut. Ez biztosítja a kezeletlen növényi terület hosszú távú hatékony védelmét a kórokozók széles skálája ellen. Ezért az 50 WG (Magnicur Core) a gombabetegségek széles köre ellen hatékony. A legfontosabb, hogy a varasodás elleni rendkívül megbízható (megelőző és gyógyító) hatás mezosztémikus hatáson alapul, és egyértelműen különbözik a kontakt és szisztémás gombaölő szerekétől. A Zato 50 WG (Magnicur Core) nemcsak a csírázó spórákat pusztítja el, hanem a viaszréteg alatti micélium növekedését is megállítja, és megakadályozza az új konídiumok képződését és felszabadulását. A Zato 50 WG (Magnicur Core) nagyon jól működik az alma lisztharmat és más kórokozók ellen az almafákon. A betakarítás előtti kezelések során a tárolási betegségek komplexuma ellen alkalmazzák.

FÁK: Megelőzésként kezelje a varasodás ellen, először a rózsabimbó növekedési stádiumában. A következő két alkalmazást a virágzás végétől a gyümölcsök 1 cm-es méretéig kell elvégezni. A kezelések közötti időköznek 7-10 napnak kell lennie, a fertőzési nyomás intenzitásától függően. A szezon során feltétlenül be kell tartani a legfeljebb három kezelést, és a Zato 50WG-t csak egyszer lehet közvetlenül egymás után alkalmazni. Minden további alkalmazás között egy másik hatóanyagcsoportba tartozó gombaölő szert kell alkalmazni. A rezisztencia lehetséges kockázatának kiküszöbölése érdekében javasoljuk, hogy a Zato 50WG-t mindig kontakt gombaölő szerekkel kombinálva alkalmazzuk ( pl. A termék megbízhatóan működik az alma lisztharmat ellen is. A virágzás végét követő időszakban végzett kezelések jelentősen csökkentik a tárolási betegségek előfordulását, a legkifejezettebb hatást a szüret előtt 28-14 nappal végzett alkalmazások fejtik ki.
Szőlő: A lisztharmat elleni kezeléseket is megelőző jelleggel kell végezni, általában a virágzás végétől a fürtzáródásig. A fertőzési nyomás intenzitásától függően 10-14 napos időközönként kell kezelni. Ezért az 50WG-t az egész szezonban legfeljebb 3 alkalommal lehet használni, és a kezelések sorozatát legalább egyszer meg kell szakítani egy másik hatóanyagcsoportba tartozó gombaölő szer vagy gombaölő szerek kombinációjának beiktatásával ( pl. A Zato 50 WG (Magnicur Core) és az Euparen Multi (lisztharmat + peronoszpóra, botritisz, fehérrothadás) együttes alkalmazása ajánlott. A Zato 50WG nagyon jól működik a fekete rothadás és a vörös szőlőkabóca ellen is. Jelentős mellékhatása van a peronoszpóra és a szürkepenész ellen.

Elkeverhetőség

A Zato 50 WG (Magnicur Core) keverhető az általánosan használt rovarölő szerekkel (pl. Calypso 480 SC, Decis EW 50) és atkaölő szerekkel. Kétség esetén célszerű minden egyes kijuttatás előtt egy kisebb mintán ellenőrizni a termékek fizikai keverhetőségét.
A termék a méhekre viszonylag ártalmatlan.

A termék felhasználási területe és adagolása a kertészetben

 • méhcsípés / Rák, lisztharmat / Adagolás 10 liter vízre 100 m2-re: 1,5 g / Várakozási idő napokban: 14 / Alkalmazási mód és módszertani útmutató: Megelőzően kezeljen a varasodás ellen ismételt permetezéssel a BBCH 09-től (látható zöld levélcsúcsok), lehetőleg a legerősebb fertőzési nyomás időszakában, azaz.a zöld rügyfakadástól a virágzás utáni 1-2 hétig. A kezelés 2-3 egymást követő permetezésből álló blokkokban történjen. A kezelési időközök 7-10 nap a 40 mm-es gyümölcsméretig, vagy 10-14 nap utána. Megbízható jelzések esetén kúraszerű (gyógyító) kezelések is végezhetők a varasodás ellen. A kezeléseket a fertőzés kezdetétől számított 72 órán belül kell elvégezni. Az ezt követő Zato 50 WG (Magnicur Core) kezelésnek 7-10 nap múlva kell következnie. A termék az alma lisztharmat ellen is hatásos. A virágzás befejezése után történő alkalmazás korlátozza a tárolási betegségek előfordulását. Ha a Zato 50 WG (Magnicur Core) készítményt a betakarítás előtt 28 és 14 nappal a végső kezelésekhez használjuk, a raktári betegségekre gyakorolt hatása nagyon kifejezett.A fogékony fajták másodlagos lisztharmatfertőzése esetén 1-2 héttől kezdve megelőzően kezeljen.hetekkel a virágzás előtt addig az időpontig, amikor a kórokozó kialakulásának legnagyobb a veszélye, általában júliusig. A kezelési időközök 10-12 nap.
 • szőlő / lisztharmat / Adagolás 10 liter vízre 100 m2-re: 1,5 g / Várakozási idő napokban: 35 / Alkalmazási mód és módszertani útmutató: A szőlő lisztharmat ellen megelőző jelleggel, lehetőleg akkor kezelje, amikor a fertőzés veszélye a legnagyobb. A legtöbb esetben ez a virágzás végétől a fürtzáródás időszakáig tartó időszak. A kezelést 14 napos időközönként kell elvégezni. A vegetációs időszak alatt legfeljebb három alkalmazás ajánlott. 1,5 g/100 m2 dózisban a termék jelentős másodlagos hatékonyságot mutat a peronoszpórák és a rothadás ellen. Nagyon jól hat a szőlő fekete rothadása és vöröspenész ellen. A Zato 50 WG (Magnicur Core) 2,5 g/100m2 adagban teljes mértékben hatékony a peronoszpóra és a fehér rothadás ellen.
 • szőlő / peronoszpóra, szürkepenész / Adagolás 10 liter vízre 100 m2 -re: 2,5 g / Várakozási idő napokban: 35 / Alkalmazási mód és módszertani útmutató: A szőlő lisztharmat ellen megelőző jelleggel, lehetőleg olyan időpontban kezelje, amikor a fertőzés veszélye a legnagyobb. A legtöbb esetben ez a virágzás végétől a fürtzáródás időszakáig tartó időszak. A kezelést 14 napos időközönként kell elvégezni. A vegetációs időszak alatt legfeljebb három alkalmazás ajánlott. 1,5 g/100 m2 dózisban a termék jelentős másodlagos hatékonyságot mutat a peronoszpórák és a rothadás ellen. Nagyon jól hat a szőlő fekete rothadása és vöröspenész ellen. A Zato 50 WG (Magnicur Core) 2,5 g/100m2 adagban teljes mértékben hatékony a peronoszpóra és a fehér rothadás ellen.

Biztonsági figyelmeztetések

Jelzőszó

 • Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok (H mondatok)

 • (H410) Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.
 • (H317) Allergiás bőrreakciót okozhat.
 • (H362) Károsíthatja a szoptatott csecsemőket.

Biztonsági ajánlások (P mondatok)

 • (P261) Kerülni kell a por/füst/gáz/gőz/füstök/ködök/gőzök/aeroszolok belégzését.
 • (P273) Kerülje a környezetbe való kibocsátást.
 • (P391) Gyűjtse össze a kiszivárgott terméket.
 • (P280) Viseljen védőkesztyűt/védő ruhát/szemüveget/arcvédőt.
 • (P302) + (P352) BŐRrel érintkezve: bő vízzel lemosni.
 • (P333) + (P313) Ha bőrirritáció vagy kiütés alakul ki: forduljon orvoshoz/ellátáshoz.
 • (P501) A tartalmat/tartályt veszélyes hulladéklerakóban ártalmatlanítsa, vagy adja át olyan ártalmatlanító szervezetnek, amely rendelkezik jogosult az üres csomagolások begyűjtésére, újrahasznosítására és ártalmatlanítására a hatályos hulladéktörvénynek megfelelően.
 • (EUH401) Az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatok elkerülése érdekében kövesse a használati utasítást.

Használja a növényvédő szert biztonságos módon. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt. Az 1 kg-os kiszerelésben lévő terméket professzionális felhasználóknak szánjuk.a műszaki specifikációk kifejezett értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.

Kapcsolódó termékek

Sütiket használunk

Webáruházunk sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen kívül anonim elemzési célokra is használunk sütiket, hogy jobban megértsük az Ön preferenciáit és javítsuk szolgáltatásainkat. Ha nem ért egyet ezeknek a sütiknek a használatával, akkor elutasíthatja azokat. Az Ön döntése nem befolyásolja a webáruház alapvető működését.

Részletek megtekintése